Vicaria Judicial

Vicari Judicial:
P. Vicent Benedito i Morant, OP
vicariajudicial@bisbatsolsona.cat
973 848 06 19

Jutges diocesans:                                      
P. Vicent Benedito i Morant, OP
Mn. Albert Cano i Merino
Mn. Joan F. Casals i Cubinsà

Notària Secretària:                                   
Sra. M. Rosa Cases i Grau

Defensa del Vincle:                                   
Sra. Araceli Martínez i González           
Sra. M. Pilar Gilabert i Garcia

Assessoria Jurídica:                                 
Mn. Joan Clos i Casanovas