Testament vital recomanat per l’Església catòlica

En la glossa del full del dia 8 de març, el Sr. Bisbe recomana un model de Testament vital. Publiquem aquest model:

“A la meva família, al meu metge, al meu sacerdot, al meu notari: Si m’arriba el moment en què no puc expressar la meva voluntat sobre els tractaments mèdics que se m’hagin d’aplicar, desitjo i demano que aquesta Declaració sigui considerada com a expressió formal de la meva voluntat, assumida de manera conscient, responsable i lliure, i que sigui respectada como si es tractés d’un testament.

“Considero que la vida en aquest món és un do i una benedicció de Déu, però no és el valor suprem absolut. Sé que la mort és inevitable i posa fi a la meva existència terrenal, però des de la fe crec que m’obre el camí a la vida que no s’acaba, juntament amb Déu.

“Per això, jo, el que subscriu ………………………………………….demano que si per la meva malaltia arribés a estar en una situació crítica irrecuperable, no se’m mantingui en vida por mitjà de tractaments desproporcionats o extraordinaris; que no se m’apliqui l’eutanàsia activa, ni que se’m prolongui abusiva i irracionalment el meu procés de mort; que se m’administrin els tractaments adequats per a pal·liar els sofriments.

“Demano igualment ajuda per a assumir cristiana i humanament la meva pròpia mort. Desitjo poder preparar-me per a aquest esdeveniment final de la meva existència, en pau, amb la companyia dels meus éssers estimats i el consol de la meva fe cristiana.

“Subscric aquesta Declaració després d’una madura reflexió. I demano que els qui tingueu que cuidar-me respecteu la meva voluntat. Soc conscient de que us demano una greu i difícil responsabilitat. Precisament per a compartir-la amb vosaltres i per a atenuar-vos qualsevol possible sentiment de culpa, he redactat i signo aquesta Declaració”.