Punts de venda del llibre del bisbe Lasala

Tal i com hem anat informant s’ha publicat la biografia inèdita del bisbe Rafael Lasala i Locela, obra de Ramon Planes Albets, i que recull el manuscrit original, obra de Domènec Costa i Bafarull, “La ciudad de Solsona y su Iglesia”.

Els interessats en adquirir aquest llibre històric poden dirigir-se a la Cúria diocesana o bé al Museu Diocesà. També trobareu aquest llibre en algunes llibreries del nostre bisbat com ara:

  • Llibreria “Quatrecantons” de Berga, Passeig de la Indústria, 29. Tel. 93 821 29 96.
  • Llibreria “Pellicer” de Solsona, Av. Pont, 4. Tel. 973 48 16 65.
  • Llibreria “La Universitat” de Cervera, Carrer del General Güell, 8. Tel. 973 53 38 29.
  • Llibreria “Sauret” de Tàrrega, Carrer del Carme, 14. Tel. 973 31 01 13.
  • Llibreria “Dalmases” de Mollerussa, Carrer Jacint Verdaguer, 5. Tel. 973 60 09 85.

També està disponible a la llibreria Claret de Barcelona.