Visitar els malalts

Un capellà solsoní, mentre vivia, visitava un gran nombre de malalts a les cases. Un dia em va revelar l’origen d’aquesta pastoral: visitava cada setmana el centre sociosanitari, portava la comunió als qui estaven ingressats i establia relació amb ells. Quan estaven a punt de marxar cap a casa els hi preguntava si volien que continués visitant-los i molts li deien que sí. Sempre he pensat que és una manera senzilla i bonica de fer néixer el servei de la visita als malalts a les cases en clau missionera. Jo, des de fa anys, visito sovint els nostres hospitals de referència – Manresa, Berga, Lleida i Igualada-. Sempre que hi vaig em trobo algú que em saluda i em diu que és d’un poble o vila de la nostra diòcesi. A voltes, m’explica…