Protestants i catòlics

Document recomanats en la glossa del dia 27 d’abril

Declaracion conjunta sobre la doctrina de la justificación

Vetlla de pregària ecumènica