Seminari Menor en Família

Què és el Seminari Menor en Família?

Un temps…

Un noi pot ingressar al SMF a l’inici de curs de 2n d’ESO i hi pot romandre mentre duri el seu discerniment vocacional, mai més enllà dels divuit anys. Les condicions per a entrar al Seminari Menor són: la petició explícita del noi, el consentiment dels pares, el vist-i-plau del rector de la seva parròquia i l’acceptació per part del rector del Seminari. Els seminaristes menors viuen habitualment a la llar familiar i estudien ESO en els centres que escullen els seus pares. Dos caps de setmana al mes, la meitat de les vacances de Nadal i Setmana Santa i tres setmanes de l’estiu, els passen al Seminari de Solsona en vida de comunitat, de pregària, d’estudi, de formació i de descoberta pastoral. La resta de cap de setmanes i vacances participen i col·laboren amb el rector de llur parròquia, que acompanyarà també el camí vocacional del noi.

Un lloc…

S’ha habilitat una part de l’edifici del Seminari diocesà, a Solsona, per a poder acollir els espais del SMF: una sala d’estar, d’estudi i de jocs i unes habitacions. Altres dependències del Seminari estan a disposició del SMF: la capella, la sala d’actes, el menjador, el camp de futbol, el camp de voleibol, els jardins…

Uns responsables de la formació…

Tres agents formatius actuen en el SMF: els pares, el rector de la pròpia parròquia i l’equip formatiu del Seminari. Els pares són molt importants en el procés de discerniment del fill que manifesta vocació sacerdotal. Ells són els primers a detectar els possibles primers indicis i poden ajudar el seu fill a prendre’n consciència. A més, poden fer la proposta al seu fill del SMF o bé poden acollir amb alegria la seva petició. Els pares, pregant per la vocació del seu fill i acompanyant-lo en la seva vida cristiana, l’han d’ajudar a créixer en la fe i en la vocació. El rector de la pròpia parròquia és el que normalment desvetlla, detecta i acompanya el noi que manifesta signes de vocació sacerdotal. És fàcil que pugui formular amb naturalitat la pregunta vocacional i pugui establir diàleg amb els pares dels nois vocacionats. És també qui dóna a conèixer l’existència del SMF. El rector, ordinàriament, és el formador pastoral del propi seminarista menor i l’acompanya i el vetlla en la seva vida sacramental i en la seva formació i creixement espiritual. Finalment, correspon al rector del Seminari i als seus col·laboradors el discerniment previ a l’acceptació dels candidats al SMF i ells assumeixen la formació durant el temps de la convivència en el Seminari. Estableixen el calendari d’activitats del Seminari Menor i ajuden els pares i el rector de la parròquia en les seves tasques formatives. Fixen també, en diàleg amb el rector de la parròquia, el director espiritual de cada seminarista menor.