Projectes de Mans Unides per a l’any 2020

«Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu»

Projecte educatiu
Reforç de capacitats en escola agropecuària rural a Moçambic (Àfrica)

El projecte se situa a Netia, província de Nampula (Moçambic), on el 90% de la població viu exclusivament de l’agricultura de subsistència i mengen del que sembren si el temps ho permet; si no, passen fam i arriben a morir d’inanició. Viuen en constant lluita amb les malalties, moltes endèmiques o epidèmiques com la malària, el còlera, el xarampió, la lepra, la tuberculosi, la sida.

El nivell cultural és molt baix. Les infraestructures educatives i sanitàries són insuficients. S’ha creat una escola professional agropecuària perquè els joves no hagin d’emigrar a la ciutat i puguin treballar la terra per guanyar-se la vida. Hi ha moltes mancances, però és una prioritat la construcció i equipament d’un bloc que comprengui un magatzem per a guardar els productes del camp de les collites, un garatge-taller per al tractor i eines del camp, una sala d’infermeria per a atendre els alumnes i quinze noves lliteres per al dormitori de les noies a fi que no hagin de compartir llits amb el risc que suposa el contagi de malalties. Demanen l’ajuda a Mans Unides per al finançament d’aquest projecte.

Beneficiaris directes: 100 alumnes.
Indirectes: 600 familiars.
Import: 73.717€.

Projecte social
Consolidació de territoris indígenes al Chaco Boliviano

El projecte s’executa en comunitats indígenes guaranís, ubicades a la regió sud del Chaco Boliviano. La població i les activitats productives es concentren al costat de les escasses fonts d’aigua permanent, però això està canviant darrerament com a conseqüència del canvi climàtic.

Mans Unides s’ha compromès a contribuir a la consolidació de la gestió dels territoris que van ser titulats per l’Estat bolivià a favor del sector indígena. Es donarà força a les famílies guaranís, especialment a les dones, per a la seva participació en els mercats i la seva presa de decisions sobre el desenvolupament econòmic dels seus territoris, i ho faran amb els seus productes agropecuaris i del bosc, promocionant fires productives, gastronomia i tradicions culturals i així incrementant ingressos, mitjançant intercanvis internacionals entre indígenes firaires de Bolívia i del Paraguai.

Beneficiaris directes: 900 persones.
Indirectes: 6.000.
Import: 45.000€.