Viver de Serrateix, Sma. Trinitat

L’anomenat Castellot de Viver apareix docunentat l’any 910, com una església adossada al castell. Entre els anys 979-981, el comte de Cerdanya, Oliva Cabreta, reprimeix amb duresa la revolta dels castells de viver i Estela. El 1.187 hi fou consagrada una església romànica pel bisbe Arnau de Preixens de la Seu. L’edifici actual és una construcció de 1.696, tal com consta en la llinda de la porta de ponent. El campanar és una torre de planta quadrada de l’any 1.798. Té les esglésies de Sant Narcís i de Sant Andreu. Des de l’edat mitjana, són objecte de veneració grans rocs del contorn, com el Roc de Sant Narcís, el Roc de Sant Joan, i el Roc de Sant Urbici.