Viver de Segarra, Santa Maria

Capellans

P. Francisco Marín García, OM

P. Francisco Marín, OM
973 52 40 05
34 habitants

 

La seva església és un edifici neoclàssic de finals del segle XVIII, però té uns precedents molt més antics. L’indret es documentat l’any 1098, en l’acta de consagració de d’església de Guissona. També hi ha referències de l’any 1.183, quan Berenguer d’Altarriba féu un llegat de dos sous per l’obra de Santa Maria de Viver. Es coneixen les Visites Pastoral dels Anys 1.312 – 1315, que donen constància de la vitalitat d’aquesta parròquia. A la façana de l’església s’hi veu un escut amb un viver i dues oques, amb la data de l’any 1.889.