Vilada, Sant Joan Baptista

Capellans

Mn. Vila i Gangolells, Josep M.

Mn. Josep M. Vila, R. 2011
93 822 31 56
Capella de Fàtima, V. de Fàtima
503 habitants

HORARIS MISSES:

Parròquia: diumenges i festius a les 11 del matí (estiu).
Fàtima: diumenges i festius a les 11 del matí (hivern).

 

El seu nom el fan derivar de “Vila-lata”. El poble primitiu s’originà als peus del castell de Roset, on el bisbe Natingís d’Urgell hi consagrà una església primitiva l’any 903. En l’edat mitjana formà part de la baronia de la Portella. Actualment, és un poble modern, format vora la carretera de Berga a Ripoll, als peus de l’encimbellada església parroquial. El temple és una construcció del segle XVIII, d’estil barroc, amb un alterós campanar. Dins el seu terme hi ha l’església romànica de Santa Magdalena de Guardiolans documentada el segle X, i la capella de Fàtima, construïda després del pas de la Verge de Fàtima pel bisbat (1949).