Torà, Sant Gil

Capellans

Mn. Manteca i Rodríquez, Fermí

Mn. Fermí Manteca, R. 2013
Pl. del Vall, 15
25750 TORÀ
973 47 30 82
Coll de l’Aguda, Sant Salvador
Fontanet, Sant Miquel
Sant Serni, Sant Serni
1.370 habitants

HORARIS MISSES:

Vigílies: 19h de Desembre a Febrer
20h de Març a Juny
21h de Juliol a Agost
20h de Septembre a Novembre.
Festes i Diumenges: 12.30h.

 

En un principi es formà el primer nucli del poble al voltant del castell de l’Aguda. La tradició ens parla de la construcció d’una capella en els plans de Torà, dedicada a sant Gil, patró dels pastors. La primera parròquia va ser la de dalt a Sant Salvador de l’Aguda, consagrada l’any 1190. Després d’un llarg plet, l’any 1438, es trasllada la parròquia de l’Aguda a l’església de sant Gil de Torà. A l’església romànica de Sant Gil s’hi fan moltes reformes. Fora la vila, els franciscans hi construïren un convent (1695). El bisbe Riu i Cabanas (1899) recuperà la Comunitat de Preveres de Torà. Té les sufragànies de Santa Maria de l’Aguda, Sant Miquel de Fontanet, Sant Pere d’Ampalous, Sant Donat i Sant Salvador.