Talladell, El, Sant Pere

Capellans

Mn. Vilaseca i Ribalta, Josep M.

Mn. Josep M. Vilaseca, R. 2009
973 31 03 77
La Mora, Sant Jaume
El Pedregal, Santa Maria
245 habitants

 

El poble del Talladell és esmentat l’any 1063. L’església primitiva deuria ser del segle XII, perquè en un testament de 1133 es fa una deixa “ad opera santi Petri de Taladel”. De l’antic temple romànic no en queda cap testimoni, ja que en el mateix lloc s’hi construí, l’any 1684, l’actual església amb una barreja d’elements barrocs i neoclàssics. El 1969 fou annexat al municipi de Tàrrega. L’ermita de Santa Maria del Pedregal conserva elements arquitectònics del monestir cistercenc femení del Pedregal, fundat el 1176, pels senyors d’Anglesola, que tingué un gran esplendor al segle XIII. Té la sufragània de la Mora.