Talavera, Sant Salvador

Capellans

Mn. Comellas i Lladó, Gaspar

Mn. Gaspar Comellas, R. 2015
93 114 92 92
Pavia, Santa Creu
127 habitants

 

Apareix en les llistes de parròquies del bisbat Vic dels segles XI i XII. En una Visita Pastoral de l’any 1685 consta que el poble tenia 38 cases. La seva església és un edifici d’època barroca. De l’església primitiva romànica sols es conserva la porta. A l’interior s’hi guarda un interessant sarcòfag del segle XIV. Es mantingué dins la demarcació eclesiàstica de Vic fins l’any 1957, en què passà al bisbat de Solsona. Té la sufragània de Santa Creu de Pavia.