Sidamon, Sant Bartomeu

Capellans

Mn. Lambal, Theodore

Mn. Theodor Lambal, R.
973 60 01 78
Mn. Antoni Cid, diaca ad. 2009
750 habitants

 

És la parròquia més occidental del bisbat de Solsona. Després de la Reconquesta, s’encomana als Templers la seva repoblació i cristianització (1150). Sidamon era una sufragània de Fondarella, fins que la prosperitat i l’augment de poblament va fer que en la reorganització del bisbat de l’any 1897, es declarés parròquia pròpia. De la seva església romànica primitiva no en queda rastre. L’actual és una construcció neoclàssica del segle XVIII. Dins el seu terme, en el tossal de “les Tenalles”, s’hi han trobat vestigis d’una necròpolis romana.