Serrateix, Santa Maria

Dos primers document de l’any 941 anomenen Serrateix com la “serra de taxo”. En un primer moment hi hagué una torre de guàrdia i l’església parroquial de Sant Pere. El monestir benedictí fou fundat l’any 977 per l’abat Froilà, sota la protecció del comte de Cerdanya, sobretot del comte Oliva Cabreta. L’església monacal, consagrada l’any 1126, té la planta de creu llatina d’una sola nau i tres absis. El claustre gòtic fou substituït per un altre de neoclàssic del 1793. La destrucció del monestir vingué en la guerra civil de 1936. Quatre sarcòfags estan dipositats al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. L’Arxiu Diocesà guarda la major part de la documentació del monestir. Té la sufragània romànica de Navel i les capelles de Sant Just i de Santamaria.