Seana, Sant Miquel

Capellans

Mn. Trulls i Noguera, Abel

Mn. Abel Trulls, R. 2017
Mn. Lluís Cañadilla, diaca ad.
973 32 03 68
162 habitants

 

El seu terme és esmentat l’any 1139, en la formació de la baronia de Bellpuig. Consta que des del castell de Seana els Anglesola, senyors feudals de la comarca, feien donacions als Templers i als monestirs de Poblet i de Sant Nicolau de Fondarella. En la relació de les parròquies de Vic de principis del segle XII, hi apareix la parròquia de Sant Miquel de Seana com a límit del bisbat. Sembla que la primitiva església ja estava arruïnada al 1456. El temple actual és una construcció moderna que dóna unitat al nucli de cases situades a l’extrem del terme de Bellpuig, deslligades de Barbens. Va ser parròquia pròpia l’any 1955, deslligant-la de Bellpuig.