Sant Salvador de Torroella, Sant Salvador

Capellans

Mn. Casals i Cubinsà, Joan Francesc

Mn. Joan F. Casals, R. 2014
93 869 52 47
Valls de Torroella, sagrat Cor de Jesús
Palà de Torroella, N. Sra. Roser
206 habitants

 

El nom li ve de la petita torre de guàrdia, situada en turó de la dreta del riu Cardener. Va ser un senyoriu i jurisdicció dels Cardona. La seva església és d’estil barroc, en la qual hi destaca un alterós campanar. Els nuclis de població són a les colònies tèxtils de Palà i de Valls de Torruella amb les seves esglésies del Roser i del Sagrat Cor, respectivament. A l’església de Valls s’hi guarda la talla romànica de la Mare de Déu de Coaner i en la de Palà hi ha la llegenda que sant Llorenç de Brindisi hi va fer un miracle.