Sant Antolí, Santa Maria

Capellans

Mn. Ribera i Jovell, Eduard

Raval del Pont, 19
25213 SANT ANTOLÍ

Pomar, Sant Pau de Narbona
181 habitants

HORARIS MISSES:

Vigílies: 20h (Hivern) 20,30h. (estiu)
Festes i Diumenges: 12,45h.

 

L’antiga església és al cim del turó que domina la població. És un edifici romànic del segle XI, formada per carreus segarrencs. Va quedar abandonada quan, l’any 1950, s’inaugurà l’actual església parroquial a la part baixa del poble. La parròquia pertanyia al deganat de Cervera, però quan Cervera passà al nou bisbat de Solsona (1593), Sant Antolí quedà al bisbat de Vic, formant un petit deganat. Passà a Solsona en els canvis diocesans de 1957, junt amb 20 parròquies més de la Segarra. Té les sufragànies de Sant Antolí Vell i la de Sant Pau de Pomar.