Salo, Sant Pere i Feliu

Capellans

Mn. Casals i Cubinsà, Joan Francesc

Mn. Joan F. Casals, R. 2014
93 869 52 47
94 habitants

 

Es troba esmentat en un document de l’any 966, quan el castell de Salavi (Salo) tenia al seu càrrec la defensa i vigilància de la vall del riu Duarri. La primitiva església preromànica, situada a l’ombra del castell, va ser substituïda per un edifici romànic del segle XII, restaurada i modificada, el 1818, per l’església actual d’estil neoclàssic. Durant la guerra civil es van cremar els altars barrocs que posseïa. És curiós que sant Feliu sempre porti com a copatró a sant Pere.