Salo, Sant Pere i Feliu

Es troba esmentat en un document de l’any 966, quan el castell de Salavi (Salo) tenia al seu càrrec la defensa i vigilància de la vall del riu Duarri. La primitiva església preromànica, situada a l’ombra del castell, va ser substituïda per un edifici romànic del segle XII, restaurada i modificada, el 1818, per l’església actual d’estil neoclàssic. Durant la guerra civil es van cremar els altars barrocs que posseïa. És curiós que sant Feliu sempre porti com a copatró a sant Pere.