Sagàs, Sant Andreu

La seva primera església va ser consagrada el 903 pel bisbe Natingís d’Urgell. Per la seva proximitat, va tenir molta relació amb el monestir de Sant Pere de la Portella. Al segle XI, s’hi construí l’església actual, de grans dimensions, un dels exponents més valuosos de l’art romànic català. Esment especial mereixen les pintures sobre fusta de l’altar primitiu de finals del segle XII. Te les sufragànies de Sant Maurici, el Santuari de la Quart que guarda la imatge de la Mare de Déu, una talla de fusta del segle XIV, i el monestir de Sant Pere de la Portella, un antic cenobi benedictí del segle XII.