Pujol de Planés, Sant Esteve

Capellans

Mn. Pubill i Gamisans, Carles

Mn. Carles Pubill, R.
Mn. Antoni Guixé, ad.

93 869 10 45
22 habitants

 

En un inici depenia del monestir de Serrateix. En un testament del 1.183, ja apareix com a parròquia. A desgrat de les modificacions del segle XVIII, l’obra primitiva romànica es fa ben present amb una nau rematada amb tres absis desplegats sobre un bancal rocós, on s’hi veuen arcuacions i lesenes llombardes del segle XI. D’aquí procedeixen els dos magnífics retaules que es guarden a l’església de Montmajor.