Olvan, Santa Maria

El lloc d’Olvan apareix esmentat en l’acta de la consagració de la Seu de finals del segle X. La primitiva església va ser consagrada el 905 pel bisbe Nantigís de la Seu d’Urgell. El segle XVIII es va bastir el temple actual, d’estil barroc amb campanar de planta quadrada. Presideix l’església un preciós retaule de l’escultor Camps Arnau, dedicat a la Verge Assumpta. Dins el seu terme es troba l’església romànica de Santa Maria de Valldaura,(1231), antic monestir de monges benedictines, i la capella de Sant Salvador del Villaró. En la festa de Sant Sebastià se celebra el Vot de Poble.