Odèn, Santa Cecília

Capellans

Mn. Cots i Massana, Ricard

Mn. Ricard Cots, R. 2011
669 844 294
20 habitants

 

La parròquia ha donat nom a un extens municipi en un terreny molt trencat. Apareix esmentada al segle X. Ramon d’Odèn (1212), abans de peregrinar a Sant Jaume de Galícia, deixà tots els seus drets sobre el castells d’Odèn i de Timoneda al monestir de Solsona. El mur de migjorn de l’església fou aprofitat per a la nova construcció actual, bastida el segle XVIII. A ponent hi resten encara uns metres de la volta apuntada primitiva, on s’hi construí la sagristia. Té la sufragània de Sant Miquel del Soler de Munt.