Obiols, Sant Vicenç

Obiols és un lloc de referència de la defensa i repoblació del Berguedà, en els primers moments de la reconquesta. La primera menció documental es troba a l’any 888, quan el comte Guifré el Pilós donà l’església “consacrata” de Sant Vicenç al monestir de Ripoll. Per les tombes antropomòrfiques excavades a la roca del voltant de l’església, sembla haver-hi hagut un nucli de població visigòtica. L’església és preromànica, consta d’una sola nau, rematada amb un absis trapesoidal i amb petit transsepte que s’obre a la nau amb arcs de ferradura. L’edifici és un dels exemplars més importants de l’època visigòtica.