Navàs, Sagrada Família

Capellans

Mn. Quesada i Rodríguez, Antoni

Mn. Antoni Quesada, R. 2011

Pl. Església, 1
08670 NAVÀS
93 839 00 95
El Mojal, Santa creu
5.800 habitants

 

És un poble jove. L’any 1892, els veïns demanen poder-hi construir una església, que es va inaugurar el 1897, depenent de la parròquia del Mujal. Finalment, l’any 1907 es declara parròquia pròpia, quedant el Mujal com una sufragània seva. No és fins al 1960 que es crea el municipi de Navàs, substituint el de Castelladral. Un dels serveis més valuosos que el bisbat de Solsona ha prestat a la comarca del Llobregat va ser l’Obra Diocesana de Formació Professional de Navàs, que buscava la formació tècnica, humana i religiosa dels obrers. Caldria destacar dos personatges de la vila: Mn. Josep Morta, assassinat el 1934 i el bisbe Antoni Deig.