Montornés, Sant Joan

Capellans

Mn. Vilaseca i Ribalta, Josep M.

Mn. Josep M. Vilaseca, R
973 31 03 77

Masdebondia, Sant Bartomeu
98 habitants

 

Va ser un punt clau de la frontera cristiana de la reconquesta. La primera notícia es troba en un testament del noble Ramon Miró, senyor de Solsona, de l’any 1079. El rei Alfons el Cast, l’any 1181, des del castell de Gardeny, féu donació de Montornès i Mas de Bondia a l’orde dels Templers. Després va passar a l’orde dels Hospitalers de Sant Joan de Jerusalem. Segurament que per això la parròquia té per patró sant Joan. L’església està situada vora l’antic castell, és d’estil gòtic amb afegits renaixentistes. La seva sufragània de Masdebondia és un poblet molt original, un dels millors exemples de vila clossa, amb un únic carrer i amb un únic accés d’entrada i sortida.