Montoliu de Segarra, Sant Salvador

Capellans

Mn. Vilardell i Torregassa, Jaume

Mn. Jaume Vilardell, R. 2011
973 53 07 10.
40 habitants

 

El seu topònim és conegut com “Monte Olivo”, muntanya d’oliveres. S’esmenta, l’any 1077, com una possessió dels comtes de Barcelona, situada en el comtat de Manresa. Va pertànyer al monestir de Santes Creus per una donació feta el 1227, per Guillem de Cervera. Aquest monestir va posseir-ho fins a la desamortització de Mendizabal. L’església primitiva romànica va ser molt perjudicada pels terratrèmols de 1428, fins que es va substituir per l’actual edifici neoclàssic. En els canvis de límits diocesans de l’any 1957 passà al bisbat de Solsona.