Montdarn, Sant Joan

La primera notícia del 899, confirma l’existència d’una petita comunitat monàstica que depenia de Sant Joan de les Abadesses. L’onze de desembre de 922, el bisbe d’Urgell, Radulf, consagrà l’església de Sant Joan. Quan la petita comunitat es trasllada a les Abadesses, es converteix en una simple parròquia. L’ampliació de l’edifici romànic de l’any 1784 li donà la forma que avui coneixem. Vora l’absis s’hi han localitzat tombes antropomòrfiques.