Montclar, Sant Martí

El lloc de Montclar apareix esmentat el 983, en l’acta de la consagració de l’església del monestir de Sant Llorenç prop Bagà. A finals del segle XII (1193), l’orde militar del Temple tenia la guàrdia i custòdia de Sant Martí de Montclar. L’església és un edifici romànic del segle XII, restaurat recentment. A l’interior s’hi conserven els retaules barrocs de Sant Martí i del Roser i el neoclàssic de Sant Isidre. Des de temps immemorials s’hi aplega la Fira dels Reis.