Molsosa, La, Santa Maria

Capellans

P. Poch i Farré, Xavier, OSB,

P. Xavier Poch, AP. 2013
973 52 40 39.
Prades, Sant Ponç
106 habitants

 

La primitiva església parroquial d’estil romànic, situada dalt del turó, vora l’antic castell, és documentada l’any 1008. La parròquia fou renovada al segle XII i consagrada el 1106 pel bisbe Berenguer de Barcelona. El difícil accés al vell temple va fer decidir, l’any 1925, la construcció en un lloc més adient una nova església, guardant-hi els importants retaules barrocs de l’església vella. Dins el seu terme hi ha la capella de Santa Eulàlia dels Quadrells. Té com a sufragània la parròquia de Prades amb un conjunt de tres valuosos retaules.