Matamargó, Sant Pere

Capellans

P. Poch i Farré, Xavier, OSB,

P. Xavier Poch, R. 2015
973 48 00 02
47 habitants

 

El lloc és esmentat el 1010, en un testament dels vescomtes de Cardona. A més, una butlla del papa, Anastasi IV, de l’any 1154, confirma la propietat de l’església de Matamargó a l’abat del monestir de Sant Vicenç de Cardona. La primitiva església fou substituïda per l’actual, quan el rector, Gaspar Brufau, va contractar les obres per fer-la nova, el 1650. Guarda cinc magnífics retaules barrocs, tots ells dels Pujols, escultors de Folgueroles. Algunes cases pairals tenen capella pròpia com Torrescassana, Les Cases, i Cererols.