Maçaners, Sant Serni

Capellans

Mn. Comellas i Lladó, Gaspar

93 824 40 31
35 habitants

HORARIS MISSES:

Parròquia: diumenges i festius a les 10 del matí.

 

El dolmen de Maçaners, de grans dimensions, ens parla de les arrels antigues del territori. El lloc de Maçaners apareix esmentat en la controvertida acta de consagració de la Seu d’Urgell, de finals del segle X. El temple, restaurat recentment, conserva elements de la primitiva romànica. Dins el seu terme existeix la capella de Sant Ponç de Molers. Maçaners també entra en la famosa llegenda del “Rescat de les Cent Donzelles”. Durant alguns períodes de temps ha perdut el caràcter parroquial, per esdevenir una sufragània de Saldes.