Lloberola, Sant Miquel

Capellans

Mn. Prat i Sabata, Lluís

Mn. Lluís Prat, R. 2015
973 05 91 18
68 habitants

 

El seu topònim és derivat de Llop. El primer esment s’ha de buscar en el testament del comte d’Urgell, Ermengol I, del 1009, el qual deixà quatre parelles de bous que tenia a Lloberola, com a almoina per a la salvació de la seva ànima. La gran torre del seu castell encara s’alça superba. Vora aquesta torre hi ha l’antiga església romànica, refeta al segle XVII, d’estil barroc. Al nord est de la població hi ha el santuari de Santa Maria del Solà. També té les capelles de Sant Miquel de Masdenforn i de Sant Andreu de Montconill.