Ivorra, Sant Cugat

Capellans

Mn. Manteca i Rodríquez, Fermí

Mn. Fermí Manteca, R. 2011
973 52 40 39
147 habitants.
Santa Maria, Santa Maria

 

És una típica població segarrenca, aturonada amb el seu castell, del qual en queda una torra rodona. El bisbe d’Urgell, Guillem Guifré, consagrà l’església de Sant Cugat l’any 1.055. L’antiga construcció romànica perdurà fins a la construcció de l’església actual d’estil neoclàssic, consagrada pel bisbe Lasala el 1.782. Però el que ha donat més rellevància a Ivorra ha sigut el miracle del Sant Dubte, de l’any 1.010. El bisbe Ermengol fundà la “Confraria de Santa Maria d’Ivorra”, una de les més antigues de Catalunya. Al segle XV, temps en què es refà la devoció al Sant Dubte, es construí el reliquiari d’argent daurat, un notable exemplar d’orfebreria gòtica. A ponent del poble, a la vall, hi ha el santuari de Santa Maria d’Ivorra, lloc on va succeí el miracle.