Granyanella, Sant Salvador

Capellans

Mn. Ribera i Jovell, Eduard

Mn. Eduard Ribera, R. 2011
973 53 35 16.
25 habitants

 

Es troba en les llistes de les parròquies del bisbat de Vic dels segles XI i XII. La primera advocació de la parròquia era de santa Maria, que canvià de titulació per la forta devoció que va tenir l’altar de sant Salvador. L’església actual és una construcció barroca, situada fora el clos del poble. Al cementiri hi ha tres interessants esteles mortuòries medievals.