Gramuntell, Santa Maria

Capellans

Mn. Ribera i Jovell, Eduard

Mn. Eduard Ribera, R. 2011
973 53 35 16.
La Sisquella, M.D. Salut
31 habitants

 

Com tants altres pobles de la Segarra, Gramuntell té una situació aturonada, buscant la protecció del castell. La primera notícia és de l’any 1.054, en què el comte Ramon Berenguer donà aquest turó a un grup de dotze famílies perquè el repoblessin. El seu temple de base romànica ha estat molt alterat, però encara s’hi veuen els carreus segarrencs. Va passar del bisbat de Vic al de Solsona, l’any 1.957, amb motiu dels canvis de límits diocesans. Té el santuari de la Mare de Déu de la Sisquella.