Gospí, Sant Martí

Capellans

P. Francisco Marín García, OM

P. Francisco Marín, OM
973 52 40 05
46 habitants

 

Als segles XI i XII, apareix amb el nom d’Albespí. Domina l’espai una torre cilíndrica del castell de Gospí (1035). La seva parròquia fou donada a la col·legiata de Solsona, l’any 1.133. L’edifici és d’estil romànic d’una sola nau, capçada amb un absis semicircular. La porta és d’arc de mig punt de grans dovelles, el campanar és de quatre ulls. Són interessant les mènsules que aguanten la cornisa. A l’entrada del poble hi ha una ermita dedicada als Sants Metges, Cosme i Damià.