Sant Jaume de Frontanyà, Sant Jaume

Capellans

Mn. Lladó i Vilaseca, Joan

Mn. Joan Lladó, R. 2011
93 823 61 53.
Els Oms, Santa Maria
30 habitants

 

És el municipi més petit de Catalunya. L’any 907 el bisbe Natingís hi erigí i consagrà una església. La magnífica església actual és de planta de creu llatina, amb creuer i tres absis, rematat amb un elegant cimbori. És una de les mostres més reeixides del romànic llombard del segle XI. Declarat monument històric artístic, el 1931. Havia estat una col·legiata de canonges agustinians. Dins el seu terme hi ha el santuari dels Oms amb un famós diable en el seu retaule. També hi ha la interessant església preromànica de Tubau.