Freixinet, Sant Cristòfol

Capellans

P. Poch i Farré, Xavier, OSB,

P. Xavier Poch, R. 2015
973 48 00 02
Riner, sant Martí
El Miracle, Santa Maria
98 habitants

 

Apareix documentat l’any 1.058 en un testament de Berenguer de Freixenet. L’església parroquial és un edifici barroc del segle XVII, amb campanar d’espedanya. La llinda de la porta és de l’any 1.698. Conserva dos interessants retaules barrocs. Dins el seu terme es troba l’església de Sant Martí de Riner, vora un interessant castell, que dona nom al municipi. El santuari del Miracle és l’element més notable del seu terme parroquial Està atès pels monjos benedictins de Montserrat. La seva gran església barroca és inacabada (1672). Presideix l’altar major un retaule barroc de l’escultor Carles Moretó (1744-1758). És un dels més grans i espectaculars del país.