Fondarella, Santa Maria

Capellans

Mn. Lambal, Theodore
Mn. Busto i España, Alfons

Mn. Alfons Busto, R. 2017
Mn. Theodor Lambal, V.
973 60 13 69.
820 habitants

 

El seu castell es coneix en el testament de Bernat d’Anglesola del 1182. Consta en les llistes de parròquies del segle XI del bisbat de Vic. Durant molts anys va tenir l’església de Sidamon com a sufragània. L’actual església parroquial és un edifici bastit al segle XVI, amb portalada adovellada i campanar d’espadanya de tres finestres. Dins el seu terme hi hagué el monestir premostratenc de Sant Nicolau de l’Hospitalet (1220). També s’hi troba una làpida hebraica del famós rabí Salomó Cresques. Aquí, l’any 1.173, s’hi reuní una magna assemblea per establir unes constitucions de Pau i Treva de Catalunya. Un rector de Fondarella, el Dr. Josep Llort, va fundar el Foment de Pietat.