Espinalbet, Sant Vicenç

La primera notícia es troba el 1.187, com una possessió del trobador Guillem de Berguedà. Del seu castell sols en resta un tros de torre rectangular. El petit enclavament rural d’Espinalbet se centra a l’entorn de l’església, un edifici barroc d’una sola nau amb capelles laterals. Moltes de les seves masies s’han recuperat com a segones residències. Dins el seu terme es troba el santuari de Corbera, una església d’estil barroc amb hostatgeria i casa de l’ermità. La imatge de la Mare de Déu de Corbera (s.XV) es conserva en el Museu Diocesà de Solsona. Durant la guerra civil del 36 es va cremar el retaule barroc de l’escultor Pau Costa.