Corriu, La, Sant Martí

Capellans

Mn. Ruiz i Brichs, Lluís
Mn. Cots i Massana, Ricard

Responsable: Yolanda Clotet
669 68 97 46 / yclotet@yahoo.es

Arxiu històric:
Jaume Adam
adamrubi@telefonica.net

Puig-Aguilar, Santa Maria
Vilacireres, Sant Jaume
4 habitants

 

Entre les parròquies de la Vall de Lord, organitzades pel comte Guifré i el bisbe Galderic (872-878), es troba la parròquia de la Corriu “ipso Currizano”. També figura en la dotació de sant Pere de Graudescales de 960. El seu edcifici, de factura romànica ha sofert diverses mutilacions. Hi queden restes del castell de la Corriu. Té el santuari de Puig-Aguilar i la capella de Vilacireres.