Coromina, La, Sant Ramon

Capellans

Mn. Pubill i Gamisans, Carles
Mn. Guixé i Vilà, Antoni

Mn. Carles Pubill, R. 2016
Mn. Antoni Guixé, Ads. 2016
93 869 10 45
Valldeperes, santa Fe
Navel, Santa Maria
567 habitants

 

Des del segle XII hi ha notícies de la “condomina” , és a dir, un condomini entre els senyors de Cardona i el poble. Sempre havia estat com un barri de Cardona, fins que l’any 1.897, al formar-se una colònia minera se li donà la categoria de parròquia, sota l’advocació de sant Ramon. La seva església és una construcció de finals del segle XIX d’una sola i campanar adossat. Dins la seva demarcació es troben les capelles de Montserrat i sant Cristòfol, les esglésies romàniques de Navel i Malagarriga i la sufragània de Valldeperes amb un valuós retaule barroc, dedicat a Santa Fe.