Coaner, Sant Julià

Capellans

Mn. Casals i Cubinsà, Joan Francesc

Mn. Joan Casals, R. 2014

93 869 52 47
Coaner, Santa Maria
8 habitants

 

Lloc que guarda l’atractiu i la bellesa de la naturalesa amb riquesa artística. L’església parroquial fou consagrada el 1.034 pel bisbe d’Urgell, sant Ermengol. El seu edifici és de planta basilical de tres naus amb absis ornamentats d’arcuacions i lesenes llombardes. El campanar és de dos pisos, edificat damunt la nau central amb finestres geminades. Té el santuari de la Mare de Déu de Coaner, erigit el 1654, que guarda un retaule barroc obrat l’any 1715 de l’escultor Segimon Pujol. Allà mateix es pot admirar una torre de guàrdia cilíndrica, una de les més altes i ben conservada de la comarca.