Cellers, Sant Martí

Capellans

Mn. Manteca i Rodríquez, Fermí

Mn. Fermí Manteca, R. 2013
973 47 30 82.
Monestir de Cellers
Sants Celdoni i Ermenter
32 habitants

 

Un document de l’abat Oliva, de l’any 995 ja parla de Cellers. És un poblet de cases reduïdes amb l’església i les restes d’un castell. El temple parroquial té una estructura romànica d’una sola nau. Dins el seu terme parroquial hi ha el monestir de sant Celdoni i sant Ermenter. El 1038 s’hi formà una petita comunitat de clergues que, el 1070, es convertí en un priorat benedictí depenent del monestir de Tabèrnoles. És una interessant església romànica de creu grega amb tres absis i cripta. Fou restaurada en temps del bisbe Riu, el 1897. Forma part de la història el fet que el comte de Cardona, l’any 1399, robà les relíquies dels sants Màrtirs de Cellers, sants Celdoni i Ermenter, per dipositar-les a l’església de Cardona.