Canalda, Sant Julià

Capellans

Mn. Cots i Massana, Ricard

Mn. Ricard Cots, R. 2011
669 844 294
34 habitants

 

El seu temple fou consagrat l’any 901 pel bisbe Natingís de la Seu d’Urgell, en els primers temps de la Reconquesta. En aquells moments a Canalda ja hi havia vint-i-una famílies. La geologia marca un territori ple de graus, esplugues, coves i vaumes. Mn. Jaume Sarri va fer un ampli recull de llegendes i tradicions de Canalda. L’estructura del temple actual, amb campanar d’espedanya i escala lateral per pujar-hi, és del segle XII, d’estil romànic amb afegits posteriors.