Brics, Sant Salvador

Capellans

Mn. Prat i Sabata, Lluís

Mn. Lluís Prat, R. 2011
973 05 91 18.
629 31 43 84
64 habitants

 

El seu nom es troba escrit com a “Trevrics”. Una primera església preromànica, dedicada a sant Salvador, apareix citada en l’acta de consagració de Santa Maria de Solsona de l’any 977. L’any 1.560, la parròquia passà a ser sufragània del Castellvell. Amb la prosperitat econòmica del segle XVIII, es construí l’actual església (1.762). El bisbe Riu (1.897), en un arranjament parroquial de tot el bisbat, tornà constituir Brics en parròquia pròpia.