Delegacions, Projectes i comissions diocesanes

Coordinació de delegacions, projectes i comissions diocesanes:

 Sra. M. Teresa Valero i Melgosa

661 84 84 47

coordeleservproj@bisbatsolsona.cat

Càritas

Delegat:
Sr. Antoni Cid i Briansó

Director:
Sr. Joan Elias i Costa

Secretària:
Sra. Roser Rubinat i Trullols
973 53 28 79
secretaria.cdsolsona@caritas.es

Diaconat

Delegat:
Sr. Antoni Cid i Briansó
617 417 358
acidadvocat@acidadvocat.com

Ensenyament

Delegada:
Sra. Teresa Gené i Camps
629 428 683
ensenyament@bisbatsolsona.cat

Vocal:
Sr. Ramón Gassó i Mas

Mitjans de Comunicació Social

Delegada:
Sra. Júlia Ayala i Vilardell
973 48 06 19
mitjans@bisbatsolsona.cat

Vocal:
Sra. Vanessa Paola Artiaga i Garcia

Pastoral de Joventut

Delegat:
Mn. Marc Majà i Guiu
690 18 98 85
vicariageneral@bisbatsolsona.cat

Pastoral Litúrgica

Delegat:
Mn. Lluís Prat i Sabata
Tel. 973 05 91 18
pratsa333@gmail.com

Comissió diocesana de Litúrgia:

Delegat: Mn. Lluís Prat i Sabata

Comissió diocesana de Patrimoni Cultural (Art Sacre):

Delegat: Sr. Carles Freixes i Codina
Vocals: Mn. Ramon Viladés i Llorens
Mn. Lluís Prat i Sabata

Comissió diocesana de Música Sacra:

Delegat: Mn. Lluís Prat i Sabata
Vocals: Mn. Marc Majà i Guiu
Mn. Lluís Grifell i Vilà

Protecció de Menors i Adults Vulnerables

Delegada:
Sra. Clara Carbonell i Morago
677 83 05 03
abusos@bisbatsolsona.cat

Vocals:
Mn. Josep M. Vilaseca i Ribalta
Sra. Teresa Gené i Camps
Sr. Antoni Cid i Briansó

Vida Consagrada

Delegat:
P. Jordi Castanyer i Bachs
973 48 00 02
jcastanyer@abadiamontserrat.net

Vocals:
Gna. Emma Giral i Bestué
Gna. Rosa Bartolomé i Pellejà
Gna. Carme Duran i Margarit

Vocacions

Delegat:
Mn. Marc Majà i Guiu
690 18 98 85
vocacions@hotmail.com

Projecte Raquel

Responsable:
Sra. Conxita Medina i Molina
973 48 06 19
projecteraquelsolsona@gmail.com

Projecte Vacances Famílies Nombroses

Responsable:
Sra. Encarna López i Garcia
973 48 06 19
delegacions@bisbatsolsona.cat

Comissió Curs Alpha

Responsable:

Sra. M. Teresa Fontanet i Llobera

alphasolsona@bisbatsolsona.cat

Escola d'Evangelització Sant Andreu

Responsable:

Sra. Teresa Gené i Camps

eesasolsona@bisbatsolsona.cat

Consiliari:

Mn. Marc Majà i Guiu

Recés d'Emmaús Homes

Responsable:

Sr. Marc Calderon i Bernaus

emaushomes@bisbatsolsona.cat

Recés d'Emmaús Dones

Responsable:

Sra. Helena Tarragó i Vila

emausdones@bisbatsolsona.cat

Comissió de Recessos i Exercicis

Responsable:

Sra. Teresa Gené i Camps

recessossolsona@bisbatsolsona.cat

Consiliari:

Mn. Marc Majà i Guiu

Comissió de Discipulat

Responsable:

Sra. M. Teresa Valero i Melgosa

coordeleservproj@bisbatsolsona.cat

Consiliari:

Mn. Marc Majà i Guiu

Vocal:

Sra. Helena Tarragó i Vila