Oficina d’atenció a les víctimes d’abusos sexuals a menors

Per contactar amb l’Oficina d’atenció a les víctimes d’abusos sexuals a menors

Correu electrònic: abusos@bisbatsolsona.cat

Telèfon: 677 83 05 03

Glosses del bisbe relacionades amb aquest tema:

Primeres passes (I)

Primeres passes (II)

Compromís inequívoc