Oficina d’atenció a les víctimes d’abusos sexuals a menors

Per contactar amb l’Oficina d’atenció a les víctimes d’abusos sexuals a menors

Correu electrònic: abusos@bisbatsolsona.cat

Telèfon: 677 83 05 03

Decret Protecció de Menors

Glosses i notes del bisbe relacionades amb aquest tema:

I a la nostra diòcesi, què

Primeres passes (I)

Primeres passes (II)

Compromís inequívoc

Mai més

NdP CONCLUSIONS DE LA INVESTIGACIÓ DE LA DELEGACIÓ DIOCESANA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Àudios del Sr. Bisbe

Carta apostòlica del papa Francesc

Vos estis lux mundi