Notícies

Notícies relacionades amb el Sínode

Obertura del Sínode a la diòcesi de Solsona

Inici del Sínode a la nostra diòcesi: Comencem a caminar junts!

Obertura del Sínode a la parròquia de Tàrrega

Missa de la Comunitat i inici del Sínode diocesà a la Parròquia de Tàrrega